Triedenie papiera a plastov v našich triedach

11.11.2020 09:33
Zo školy

Autor : Zuzana Pagáčová, SO dopravná, Školská ul., Trenčín

Späť na úvod

    Triedenie odpadu je dnes nevyhnutnosťou. Vidíme to všade okolo seba a denne si túto skutočnosť uvedomujeme. Preplnené smetné koše na komunálny odpad, nestlačené plastové fľaše a kartóny. Komu tým škodíme? Planéte, prírode a v neposlednom rade sebe. Určite aj vy poznáte človeka, ktorý si hovorí: „ Však sa nič nestane, ak do komunálneho odpadu vyhodím plastové fľaše. Nebudem chodiť na druhú stranu ulice, aby som separoval. Mesto má zabezpečiť viac smetných košov na recykláciu. Prečo by som mal separovať ja? Keď ostatní na to "kašľú“?“ Poďme mu to teda spoločne vysvetliť.

    Do smetného koša na komunálny odpad by sme mali vhadzovať len odpad, ktorý sa už ďalej nedá zhodnocovať alebo recyklovať. Každý človek by sa mal podieľať na triedení odpadu, následnej recyklácii, čím zároveň bude:

- šetriť nielen miesto na skládkach pre odpad, ktorý už nie je možné vôbec recyklovať,

- šetriť prírodné zdroje, ktoré musia byť použité na výrobu nových výrobkov,

- redukovať množstvo uskladnených odpadov,

- prispievať k redukcii emisií skleníkových plynov.


Prečo to robíme?

- Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80-ročného lesa.

- Ropa je neobnoviteľnou surovinou a jej zásoby rapídne ubúdajú. Plasty sa vyrábajú z ropy, takže recykláciou plastov šetríme ropu, čo je nevyhnutné vzhľadom na jej malé zásoby.

- Recykláciou plastov chránime našu Zem pred zavalením odpadmi, s ktorými si nevie sama poradiť.

- Šetríme prírodné zdroje a prírodu i naše zdravie pred poškodením.


    Hovorí sa, že ak chceš zmeniť svet, musíš začať od seba. Práve preto sme k zníženiu tvorby komunálneho odpadu prispeli výrobou odpadkových košov na plast a papier. Vo svojich triedach sme si my, žiaci, zhotovili vlastné nádoby zväčša z kartónových škatúľ, na ktoré sme nalepili originálne nálepky, ktoré označujú druh triedeného odpadu a zároveň informujú, čo je vhodné do koša vyhodiť, a čo sem nepatrí. Tieto nálepky nám poskytla spoločnosť Marius Pedersen, a. s. Trenčín, ktorá pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva, poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom. S touto spoločnosťou úzko spolupracujeme, čo sa týka odvozu odpadu ale aj vzdelávania zamestnancov a žiakov školy prostredníctvom prednášok a exkurzií.

     Aj svojim kúskom chceme prispieť k riešeniu problému, ktorý si pred sebou nesie celá naša Zem. Preto prosím nezabúdajme: Len správne a zodpovedne vytriedený odpad môže prejsť procesom recyklácie a znovu byť užitočný.