Súťaž – Triedna knižnica

15.04.2019 13:59
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V týždni od 11. do 15. marca prebiehala súťaž triednych knižníc. Cieľom súťaže bolo pripomenúť si marec mesiac kníh a vytvoriť si tak v triede zónu zaujímavých kníh, ktoré si môžu žiaci navzájom požičiavať. Zároveň si knižnicou a výzdobou žiaci zútulnili a skrášlili svoje triedy. Cieľom súťaže bolo aj prebudiť v žiakoch kolektívnu spoluprácu, aby si spoločnými silami pretvorili svoje zaujímavé a jedinečné nápady do reality.


V stredu 13.marca prebiehalo hlasovanie zástupcov tried za najoriginálnejšie triedne knižnice na prvom aj druhom stupni. Po zrátaní všetkých hlasov sa v rámci prvého stupňa na 3. mieste umiestnila trieda 4.C, na 2. mieste sa umiestnila trieda 3.A a na 1. mieste sa umiestnila trieda 2.C.


Na druhom stupni sa na 3. mieste umiestnila trieda V.B s názvom knižnice Záhrada slov, na 2. mieste sa umiestnila trieda VI.A s názvom knižnice Moonlight a na 1. mieste sa umiestnila trieda VI.B s názvom knižnice Včelička. Zároveň bolo udelené aj čestné umiestnenie za kreativitu triede VII.A. Víťazom gratulujeme.


Školský parlament a uč. Vasková a Tkáčová.