Boli sme v divadle

25.02.2020 20:44
Zo školy

Autor : Katarína Pajtíková, ZŠ s MŠ Česká 10, Bratislava

Späť na úvod

Prváci a druháci zo ZŠ s MŠ Česká 10 z Bratislavy prežili krásne kultúrne dopoludnie. Navštívili divadelné predstavenie "Koza rohatá" v mDPOH v Bratislave. Žiaci pekne vyobliekaní a plný očakávaní sa usadili na balkóne divadla a potleskom privítali hercov na scéne. Hodinové predstavenie plné smiechu, dobrej nálady, ale aj poučných scénok sa skončilo obrovským potleskom. Nie je ľahké hrať pre malého diváka, ale herci túto úlohu zvládli fantasticky. Samozrejme po príchode do školy si dramatizáciu rozprávky deti zrežírovali aj v triede. Tento kultúrno-umelecký deň malí umelci zavŕšili ilustráciou rozprávky. Umenie a tvorenie je v detstve dôležité. Rozvíja viaceré zmysly človeka a postupne formuje pohľad na svet okolo seba. Určite podobné aktivity v blízkej budúcnosti zorganizujeme opäť.