Naša škola získala titul: „ Škola priateľská k deťom“

25.06.2021 16:51
Zo školy

Autor : Sebastián Varga, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Školský žiacky parlament na našej škole nezaháľal ani v tomto školskom roku. Absolvovali sme vzdelávacie aktivity na tému: Chcem pomáhať a šport v pomoci. Svetový rodič. Po vyplnení Potvrdenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity nasledoval ďalší krok: Fundraisingová aktivita, my sme sa zapojili do tvorby dizajnov tričiek na propagáciu Svetového rodiča – urobili sme vyše stovky návrhov a všetky sú veľmi pekné. Do návrhov sme zakomponovali názov Svetový rodič, alebo Staň sa Svetovým rodičom, vyrobili sme množstvo záložiek s touto tematikou. Záverečným krokom bolo vyplnenie evaluačného dotazníka a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžeme hrdo pochváliť, že sa nám titul podarilo získať. Svedčia o tom aj slová, ktoré nám priamo z Unicefu napísal koordinátor pre školy: „Na našej spoločnej ceste sme sa tento školský rok dostali až k jej samotnému koncu. Bol to rok strastiplný, avšak spoločnými silami sme sa dokázali súčasnej dobe prispôsobiť a preto nás veľmi teší, že aj napriek všetkým prekážkam, ktoré nám pandemická situácia do našich životov priniesla, Ste na program Škola priateľská k deťom nezanevreli, ba naopak, splnili ste si všetky podmienky a tým Ste získali titul Škola priateľská k deťom 2020/2021. Dovoľte mi Vám teda v mene celého tímu Slovenskej nadácie pre UNICEF srdečne zablahoželať k získaniu titulu a zároveň sa Vám poďakovať za úžasnú spoluprácu a za to, že robíte náš spoločný svet krajším a hodnotnejším. Pevne veríme, že týmto školským rokom sa naša spolupráca nekončí a že v nej v rámci programu Škola priateľská k deťom budeme aj v nasledujúcom školskom roku pokračovať. „ BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME! Samozrejme v našej spolupráci s UNICEFOM budeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku a budeme sa snažiť prispieť k tomu, aby bol náš svet krajší.

Fotogaléria k článku