IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2019

07.02.2020 21:07
Zo školy

Autor : Karolína Nullasová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Udiala sa v piatok 8.11.2019 v Historickej radnici v Košiciach.

Organizovali ju študenti z 3.B triedy za pomoci profesorky Ing. Grancovej. Na podujatí sa zúčastnili všetky triedy aj učiteľský zbor.

Na úvod bol kultúrny program. Vystúpil folklórny súbor Brežinky a tanečná skupina Daniely Miklošovej.

Nasledovala skúška prvákov. Zisťovalo sa, či sú vyhovujúci a dosť zruční na našu stavebnú školu. Prvé ročníky medzi sebou súťažili v nasledujúcich disciplínach:

1.) Tancovanie dvojíc na ryse veľkosti A1 až A5

2.) Futbal s hompáľajúcou sa fľašou medzi nohami

3.) Obkresľovanie spolužiaka na papier fixkou bez použitia rúk

Finálne vyhodnotenie bolo pre porotu náročné, pretože všetkým triedam sa výnimočne darilo. Nakoniec prvé miesto získala 1.A trieda, druhé 1.B, tretie 1.C.

Po príhovore pána riaditeľa Ing. Mitrika všetci prváci dostali tričko s logom študentskej spoločnosti a na ukončenie dňa ich obsypali farebnými konfetami.


Kaja