RELAX PRI JAZIERKU

03.05.2023 18:26
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

„Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť.“ Toto sú slová Jacques-Yves Cousteau, bol to francúzsky námorný dôstojník, prieskumník, ekológ, filmár, fotograf a výskumník, celosvetovo známy aj ako Kapitán Cousteau. Skúmal moria a všetky formy života pod vodou. Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota vypracovala projekt „Relax pri jazierku“, ktorý bol finančne podporený Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu. Z finančných prostriedkov sme vybudovali dažďové jazierko. Dažďové jazierko predstavuje malý vodný ekosystém. Tento kútik sa stáva vhodným priestorom pre našich žiakov, kde sa môžu učiť priamo pozorovaním prírody aj v mestskom prostredí, môžu relaxovať, oddychovať a využívať tento priestor na ďalšie aktivity. Už v bežnom živote si uvedomujeme klimatické zmeny, ktoré prinášajú horúce letá, sucho a nedostatok zrážok, zimy bez snehovej pokrývky. Tieto problémy z našej pozície nevieme riešiť, ale dokážeme ovplyvňovať životné prostredie nášho najbližšieho okolia. Aktivitami nielen pri príležitosti Dňa Zeme, ale aj pri neustálom rozvíjaní povedomia o ochrane a skvalitňovaní nášho životného prostredia, chceme prispieť aj my malou kvapkou k ochrane našej planéty. Vybudovaním dažďového jazierka zachytávame zrážky z budovy garáže a pergoly v jazierku. Prebytočná voda sa zbiera v zbernej nádrži a bude využívaná na zavlažovanie rastlín v školskej záhrade. Dažďové jazierko vytvára malý vodný ekosystém s rastlinami a živočíchmi. Slúži aj ako napájadlo pre rôzne organizmy žijúce v tomto prostredí a v neposlednom rade bude ovplyvňovať mikroklímu nášho prostredia.

Erika Demková Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota