Mikuláš na ceste

16.12.2019 14:38
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 6.12.2019 sa žiaci II.B zúčastnili dopravno-preventívnej akcie Mikuláš na ceste. Hliadka dopravnej polície spolu so žiakmi s mikulášskymi čiapkami vykonávala kontrolu motorových vozidiel a rozdávala vodičom žiakmi zhotovených Mikulášov a čertov. Tí zodpovední, u ktorých bolo všetko v súlade s pravidlami cestnej premávky, dostali spolu s pochvalou Mikuláša, tí ostatní s pokarhaním čerta.

Pripravila: Oľga Klausmanová