Váhate pri výbere strednej školy?

13.02.2020 14:58
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Čaká vás výber strednej školy? Je dobré, keď už dlhšiu dobu viete, k čomu inklinujete.


Zamyslite sa nad otázkami:

• Mám šancu dostať sa na školu?

• Bude ma škola baviť?

• Má škola perspektívu?

• Mám šancu zvládnuť štúdium?

• Ktoré sú profilové predmety?

• Nemám s nimi problémy?

• Bude štúdium finančne náročné?

• Mám šance sa po škole uplatniť?

• Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?  

• Aký mám vzťah k učeniu?

• Som študijný typ?

• Ako mi ide učenie?

• Aké mám známky?

• Robím radšej niečo praktické alebo mám radšej knihy a vedomosti?

• Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?

• Ako ma vidia učitelia a rodičia?

• Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie?  


Naši žiaci si vyberajú aj na základe informácií odborníkov zo stredných škôl. Pracovníčky a študentky Súkr. gymnázia Katkin park 2 v Košiciach oboznámili našich žiakov o možnosti študovať na tomto gymnáziu, o výhodách štúdia - zameranie na informatiku a anglický jazyk  v 4 ročnom štúdiu - možnosť učiť sa niektoré predmety v ANJ a o bilingválnom anglickom 5 ročnom štúdiu. 

Vyučujúci SOŠ technickej, Kukučínova 23 v Košiciach, SPŠ strojníckej porozprávali žiakom o možnostiach štúdia na ich škole, o veľmi žiadaných učebných odboroch a remeslách, ktoré sú potrebné, lebo je na Slovensku nedostatok týchto pracovníkov. 

Zaujímavé bolo aj stretnutie s výchovnou poradkyňou zo SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice.