Exkurzia vo Viedni

28.11.2019 14:07
Zo školy

Autor : Lea Lacková, ZŠ s MŠ Ľubochňa

Späť na úvod

Exkurzia vo Viedni
Dňa 14. 11. vybraní žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili banku Erste vo Viedni. Mali možnosť zlepšiť si finančné zručnosti a vyskúšať si hospodárenie s peniazmi. Na začiatku prehliadky dostali tablety. Tie slúžili ako digitálna peňaženka, ktorú mali k dispozícii počas celej dvojhodinovej prehliadky. Na piatich stanovištiach si odskúšali svoje znalosti v ekonomickom smere a dozvedeli sa rôzne fakty. Na každom stanovišti sa zúčastnili hravých aktivít v či už v tímoch alebo samostatne. Navzájom si vymenili názory na to, či sa oplatí sporiť a aká forma sporenia im vyhovuje najviac. Dozvedeli sa, že kým sa rifle dostanú do našich obchodov, precestujú veľmi veľkú vzdialenosť. Na konci prehliadky sme odpovedali na pár otázok. Prehliadka sa mala odzrkadliť na našich vedomostiach. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, pretože počas celej prehliadky pracovali s modernými technológiami.