Ako sme sa pasovali za čitateľov

11.04.2019 19:03
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na časopis

Marec – mesiac knihy si každoročne v základnej škole pripomíname akciou nazývanou – Pasovanie za čitateľa, ktorú organizuje školská knižnica. Dňa 11.3.2019 sa ,, pasovačky“ zúčastnili žiaci 2.A a 2.B triedy.

Žiaci sa preniesli do rôznych druhov knižníc. Spoznali školskú, obecnú, mestskú a dokonca aj vedeckú knižnicu. Oboznámili sa s prostredím a knihami, ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici. Celé podujatie sa nieslo v duchu knihy O psíčkovi a mačičke, ktorú žiaci druhých ročníkov čítali v rámci mimočítankového čítania. Najskôr si žiaci zmerali sily pri otázkach v kvíze. Potom si zástupcovia tried vyskúšali hru milionár a nakoniec postupným riešením úloh o psíčkovi a mačičke dokázali, že knihu prečítali a môžu sa stať právoplatnými čitateľmi knižnice. Pred oficiálnym pasovaním zložili sľub, v ktorom potvrdili, že budú vzornými čitateľmi a návštevníkmi školskej knižnice.