"Nápad pre školy"

15.04.2019 14:50
Zo školy

Autor : Melánia Kolcunová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

Hádanka: „Čo majú spoločné Nadácia poštovej banky a naša základná škola?“ ...No predsa spoluprácu na grantovom programe „Nápad pre školy“.

Veľmi sa tešíme, že náš grantový program „Školská cukráreň“ zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti zaujal odbornú komisiu Nadácie poštovej banky natoľko, že sa rozhodla udeliť nám 2. miesto a poskytnúť tak pomoc pri realizácii originálneho nápadu ako vyvolať zmenu v oblasti finančného vzdelávania na školách. Naša radosť je o to väčšia, že sme dokázali uspieť v celoslovenskej konkurencii 20 základných škôl, ktoré postúpili do druhého kola grantového programu. https://www.napadpreskoly.sk/