Prísna, ale zároveň milá

08.04.2019 14:23
Zo školy

Autor : Tomáš Kováčik, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na časopis

Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966. Svetový deň učiteľov  je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra, zatiaľ čo  na Slovensku je Deň učiteľov tiež oslavovaný 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

Žiačky nám odpovedali, aké by ony samy boli učiteľkami, aká bola ich obľúbená učiteľka a aká je podľa ich názoru najhoršia vlastnosť učiteľa.

Laura Lauková, 9. B

Bola by som prísna, ale zároveň milá. Vzbudzovala by som rešpekt. Učila by som telesnú výchovu a informatiku, možno slovenčinu. Môj obľúbený učiteľ bol priateľský ku žiakom, súcitil so žiakmi, chápal žiakov, málokedy bol prísny, ale keď bol, tak poriadne.Najhoršia vlastnosť učiteľky je podľa mňa predstieraná prísnosť.Ema Daňová, 9. B

Keby som bola učiteľkou, bola by som riaditeľkou školy. Súcitila by som so žiakmi a bola by som aj prísna. Hlavne by som bola pozitívna, milá a priateľská. Podporovala by som žiakov v športových aktivitách a školských súťažiach. Najviac by som pomáhala začleneným žiakom, aby sa nehanbili za to, akí sú. Nech si veria!
Adela Horňáčeková, Veronika Hruboňová, 5. C