Víťazstvo vo florbale

17.04.2023 08:55
Šport

Autor : Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Späť na články autora

Dňa 28. 03. 2023 organizovala SOŠ služieb v Prešove florbalový turnaj SŠ o putovný pohár riaditeľky školy. Zúčastnili sa ho družstva Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej, SOŠ dopravnej, SOŠ technickej a usporiadateľskej školy SOŠ služieb.

Družstvo SOŠ technickej bolo zložené výlučne zo žiakov triedy II. NS (K. Bujňák, P. Dranga, K. Dubovský, M. Puškáš, D. Sikora, A. Výrostko a D. Bača -tréner).

Po výsledkoch SOŠt:SOŠ služieb 6:3, SOŠt:SOŠ dopravná 8:2, SOŠt:SPŠ Ľ.Podjavorinskej 8:7 po predĺžení, naši žiaci turnaj vyhrali a získali tak putovný pohár riaditeľky SOŠ služieb v Prešove.

Chlapcom blahoželám a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy!