Basketbal, stolný tenis

23.01.2019 09:11
Šport

Autor : Gabriela Chalupková, Gymnázium, J. M. Hurbana,Čadca

Späť na úvod

Tento rok si pán učiteľ Hronec a pán učiteľ Oravec pre našich žiakov pripravili športové aktivity v telocvični našej školy. Celý deň sa tam hrali rôzne športy od stolného tenisu až po basketbal. Žiaci sa najprv zoradili a hlasovali, čo sa bude hrať ako prvé. Začalo sa stolným tenisom a basketbalom. Po pol hodine sa začali chlapci dohadovať na futbalovom zápase medzi 1.A a 1.B. triedou. Neskôr sa skoro všetci presunuli do veľkej telocvične. Chlapci sa rozdelili a začali hrať. Dievčatá im robili roztlieskavačky alebo išli cvičiť do posilňovne. Po futbale si žiaci stihli zahrať ešte hádzanú.

Rozhovor s učiteľom Mgr. Oravcom:

Prečo ste si vybrali práve tieto dve športy ako tému na náš športový deň?

Pretože si ich žiaci vybrali sami, aby ich to bavilo.

Hráte nejaký šport aj vo svojom voľnom čase?

Určite všetky športy, ale najradšej chodím na pivo.

Myslíte, že bude mať tento Váš projekt u žiakov úspech?

To posúdime až časom podľa toho, aká bude odozva.


Rozhovor so študentom Juraj Pástor 2.B

Ako sa ti dnes športovalo?

Super, hlavne že sa netreba učiť.

Robíš nejaký šport aj mimo školy?

Áno, hrám futbal za Košice a toto bol môj dnešný prvý tréning.

Privítaš takú aktivitu aj o rok?

Jasné, dúfam sa to tu stane každoročnou aktivitou. Aj viackrát do roka by sme mohli mať športový deň.