2b KDE INÍ KONČIA, MY LEN ZAČÍNAME

20.12.2023 16:16
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na články autora

V novom školskom roku 2022/2023 čakala našich prvákov (okrem nedočkavej pani učiteľky) aj vynovená trieda (rovnako ako piatakov). Všetkých však čakal aj nový školský poriadok, či zmeny v hodnotení a klasifikácii žiakov 3.-9. ročníka. V tomto šk. roku sa pri tvorbe školského vzdelávacieho programu kládol dôraz aj na posilňovanie silných stránok žiakov a vnorenie digitálnych aktivít do vyučovania viacerých predmetov.

Ľ.J

Fotogaléria k článku