8 Vitajte, prváci!

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

2. septembra 2020 sme ráno vstali a pobrali sme sa v ústrety novému školskému roku 2020/2021. Všetci sme vedeli, čo nás v škole čaká a neminie, no našlo sa medzi nami aj pár nesmelých očičiek, ktoré radostne pozerali na tú veľkú žltú budovu, ktorá sa pred nimi zjavila. Malí drobci, ktorí sa zaradili medzi svojich starších kamarátov a čakali čo príde. Boli to naši prváci! Začiatok tohto školského roka taktiež ovplyvnila korona, pretože sa nemohol konať tradične spoločným otvorením za školou, no žiaci sa pobrali rovno do svojich tried. Každý žiak poznal svojho triedneho učiteľa, ale našich prváčikov privítala ich nová triedna pani učiteľka Strašková, ktorá pripravila spolu s pani vychovávateľkou Kanckovou milé prekvapenie v podobe nádherne vyzdobenej triedy a darčekov, ktoré si prváci našli na lavici. Zároveň každý prvák dostal diplom, medailu a knihu. Triedna pani učiteľka ich milo pozdravila, posmelila ich a povzbudila do nového školského dobrodružstva. Taktiež sa im prišiel predstaviť a prihovoriť aj pán riaditeľ. Na konci prvého školského dňa už ale obavy opadli a nastúpilo odhodlanie do ďalších školských dní. My pevne veríme, že naši prváčikovia budú spokojní a želáme im množstvo úspechov v škole.

                                                                                                                                                                                                                        L. Melicherová, Z. Obročníková

Fotogaléria k článku