5a Prvé vážne životné chvíle

21.02.2023 19:43
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na články autora

    Našich najstarších žiakov čakali v mesiaci máj dve významné udalosti. Žiaci, ktorí navštevovali evanjelickú náboženskú výchovu, absolvovali 1. mája 2022 slávnosť konfirmácie. Skúšky absolvovali už týždeň predtým, takže slávnostné chvíle si mohli naplno vychutnať už bez strachu z nezvládnutia otázok. Za prípravu žiakov (dnes už z hľadiska viery dospelých evanjelikov) ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Ondrejovi Šoltésovi, ktorý ich na túto významnú kresťanskú životnú udalosť trpezlivo pripravoval.

     Z kresťanských radostí naši najstarší žiaci presedlali ešte v ten istý mesiac aj na tie svetské. Prvýkrát v živote sa museli pred očami svojich blízkych predviesť aj v tom, ako vedia zvládnuť spoločenskú udalosť č.1 – spoločenský ples. A veru nikto si neurobil hanbu a všetci zažili niečo nové a neopakovateľné, ale najmä dôležité pre budúci spoločenský život. veď Mnohí z nás dospelých sa na spoločenských zábavách nestrápnime len vďaka tomu, že sa rozpamätávame na tanečné kroky, ktoré sme absolvovali práve na našom vlastnom venčeku a ktoré nás naučili naši prví učitelia tanca....

                                                                                                                            Ľ.J.

Fotogaléria k článku