Slovenčina nemusí byť nudná

07.05.2019 18:47
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Na hodinách slovenského jazyka v 7. triede sa dá spojiť príjemné s užitočným - pri preberaní slangových a nárečových slov dokážeme aj zo  zdanlivo nudného učiva urobiť pekný komiks. 

Podobne pri preberaní dynamického opisu sme si zvolili opis pracovného postupu a vytvorili takýchto skvelých tekvicových pomocníkov.

Výsledky posúďme sami.


Na výtvoroch sa podieľali žiaci siedmeho ročníka ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach