Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

24.11.2022 17:34
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bolo v školskom roku 2022/2023 úspešné pre žiačku našej školy Julianu Salonnovú. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Juliana sa umiestnila na 4. mieste. Srdečne blahoželáme!