Krajské kolo Dejepisnej olympiády

13.04.2023 15:42
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Dňa 3.4.2023 sa postupujúci žiaci zúčastnili krajského kola Dejepisnej olympiády v kategórii C (9. ročník). Ich úlohou bolo za 90 minút odpovedať na otázky z príslušného učiva dejepisu, monotematickej časti, ktorá bola zameraná na oblasť vedy a techniky a regionálne dejiny Košického kraja. Úloha nebola ľahká a konkurencia bola vysoká. O to viac nás teší, že sa umiestnili na krásnych miestach.

Sofia Horovčáková z 9.A sa umiestnila na 2. mieste a Richard Molčan z 9.A sa umiestnil na 5. mieste.

Gratulujeme.