Klub Stromu života Lamačské sovy

02.09.2019 18:26
Zo školy

Autor : Slavomíra Karpačová, ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava

Späť na úvod

     V minulom školskom roku sa naši žiaci zapojili do dvoch ekovýchovných súťaží. Aktivity Jesenného environmentálneho trojboja realizovali od septembra do novembra 2019. Žiaci napísali rôzne „životabásne“ o druhoch stromov a ich význame v prírode, mapovali ich výskyt v Lamači a súčasne si všímali aj odpad, ktorým je okolie stromov znečistené. Napísali rozhovory zo života stromov a správy o plnení ekologických záväzkov, vytvorili poster environmentálne cítiaceho človeka, výtvarne znázornili posolstvo stromov a diskutovali o ohrozených prírodninách v Lamači.

      V druhej ekovýchovnej súťaži Jarný environmentálny trojboj, ktorý žiaci realizovali v marci až máji 2019, riešili úlohy zamerané na spoznávanie chemických prvkov v našom okolí a v ľudskom tele, identifikáciu účinných látok v slovenských minerálnych vodách. Tiež spoznávali škodlivé zlúčeniny v ovzduší, identifikovali vzácne kovy v mobilných telefónoch a určovali zdroje elektrickej energie na Slovensku. V rámci praktickej časti stromáci čistili Lamačský potok a vytvorili dve divadelné scénky, v ktorých hlavnú úlohu mali chemické prvky. V obidvoch súťažiach sa žiaci umiestnili na 1. mieste v rámci celoslovenského kola.


Ukážky „životabásní" (žiaci 5. ročníka):

Som štíhla a nádherná, s bielou kôrou ako kráľovná.

Keď mám krásne jahňady, alergici nechodia do záhrady.

Aha, ta letí vážka! Jaj, nie, to je moje dieťa, krídlatá nažka.

Svoju liečivú silu ti viem dať, Keď si budeš šampónom hlavu umývať. Kto som?


Zelené ihličie, vysoký strom.

Keď na jar všetko kvitne, ja zelený som.

Šišky mám vajcovité, neposlušné stále.

Pomedzi zväzky ihličia vykúkajú stále.

Keď príde zima, netreba sa báť.

Odhodím preč ihličie, budem len tak stáť.


Kvet je sladký ako med. Vyzdravieme z neho hneď.

My ľudia ho v dobe kvetu lahodný zbierame, čaj z neho robíme.

Listy majú srdca tvar, každému sa páči vraj.

Pýšila sa v dobe kráľov, ale i dnes ju radi ľudia sadia a v jej tieni sa chladia.

Aký je to strom?