Extrémizmus

23.05.2024 14:39
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

V týždni od 13. mája do 17.mája 2024 sa na našej škole uskutočnila preventívna aktivita na tému extrémizmus. Pani psychologička Lea Grupáčová si pre žiakov ôsmeho ročníka pripravila dotazník o ich postojoch týkajúcich sa témy. Diskutovali o rôznych skúsenostiach a zážitkoch. Aktivitu zakončili krátkym dokumentom o extrémizme.

Pojem extrémizmus označuje názory, postoje a aktivity, ktoré prekračujú rámec noriem akceptovaných spoločnosťou, vyznačujú sa hrubosťou a násilím. V spoločnosti založenej na demokratických princípoch občianskeho spolunažívania, rovnosti ľudí a slobode jednotlivca je extrémizmus protisystémová odchýlka.

Fotogaléria k článku