Deň detí - zavítala k nám história

04.06.2019 15:07
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta každoročne 1. júna. Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952.


Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla vo Švajčiarsku v roku 1925. Na konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola zamerať viac pozornosť na problémy týkajúce sa detstva (detská práca, zneužívanie, chudoba, emocionálna deprivácia, negramotnosť a pod.), dnes už tento zámer vo veľkej miere vyprchal, ale túžba urobiť deťom radosť ostala.


Túto túžbu si splnili aj deti našej školy. Vedenie školy im zabezpečilo namiesto učenia divadelné predstavenie pod holým nebom. Historické divadielko predviedlo svoje umenie z čias našej dávnej minulosti s poučným charakterom a zámerom ukázať vzácnosti našej krajiny. Zázračné liečivé pramene, včelárstvo, výroba bryndze, nerastné bohatstvo a prvá verejná pitva boli zdramatizované zábavným, ale aj poučným spôsobom.


Z detí bolo cítiť, že tento sviatočný deň si užili a boli šťastní.