Dejepisná exkurzia na Bradlo

16.12.2023 16:25
Zo školy

Autor : Monika Chochlíková, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Dňa 12.10. 2023 sme sa s triedami kvarta a kvinta a s pedag.dozorom - s pani profesorkou Mikovou a pani profesorkou Toholovou- zúčastnili dejepisnej exkurzie venovanej M. R. Štefánikovi.

V Štefánikovom rodnom dome v Košariskách sme dostali zaujímavý a pútavý výklad a mohli sme si prezrieť množstvo jeho osobných vecí.

Neskôr sme sa autobusom vyviezli na Bradlo, kde nám sprievodca vtipne, ale zároveň poučne podal výklad o tomto velikánovi. Pokračovali sme na Mohylu M.R.Štefánika, odkiaľ sa nám otvorili krásne výhľady na vonkajšie Západné Karpaty, konkrétne Myjavskú pahorkatinu.

A nakoniec sme výlet zakončili ešte kávou alebo horúcou čokoládou a pobrali sme sa naspäť do Hlohovca.