Burza a Deň Zeme na našej škole

22.04.2022 17:47
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem a ktorí chcú svojím konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie v duchu starej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“

Po prvýkrát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov a niesol sa v duchu integrácie ekológie do politiky. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie.

Sviatok Zeme upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Motivuje ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení napr. aj v oblasti zmeny klímy a zníženej zraniteľnosti voči zmene klímy.

Naši žiaci si pripomenuli Deň Zeme aj burzou. Všetci majú možnosť 22.4 a 24.4. dobrovoľne prispieť symbolicky akoukoľvek sumou do pokladničky umiestnenej na burzičke. Odmenou za pomoc je výber jednej z ponúknutých vecí, ktoré s láskou vyrábali žiaci našej školy na tento účel.

Psíkom v útulku ÚVP Košice za nazbierané peniaze nakúpime potravu a iné veci, ktoré súrne potrebujú.

Ďakujeme!