Súťaž v anglickom jazyku – ENGLISHSTAR

26.04.2024 18:14
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 25.4.2024 sa na našej škole konala súťaž v anglickom jazyku.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa.

Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov.

Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

Fotogaléria k článku