Finančná gramotnosť

23.06.2023 19:59
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

V mesiacoch máj a jún boli pod vedením koordinátora v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa realizované témy, aktivity, úlohy, didaktické hry a súťaže so zameraním na zodpovedné rozhodovanie pri zaobchádzaní s peniazmi, primerane veku. V rámci jednotlivých tém žiaci popisovali, vysvetľovali, porovnávali a hodnotili využiteľnosť a nepotrebnosť hmotných vecí. Naučili sa rozoznávať nominálne hodnoty eurobankoviek, euromincí, manažovať svoje peniaze. Mali možnosť spoznať pôvod peňazí, formy a spôsoby platenia v minulosti a dnes. Diskutovali ako hospodáriť s vlastnými peniazmi, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. Riešili úlohy, navrhovali spôsoby riešenia finančných situácií, posudzovali výsledky v kontexte reálnych situácií.

Fotogaléria k článku