Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Adresa : Veľká okružná 32, 01157 Žilina

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/obchodna-akademia-velka-okruzna-zilina/8277
Veľká okružná 32, 01157 Žilina
oa@oavoza.sk, riaditelka@oavoza.sk
0417075910, 0417075911
www.oavoza.sk

Typ : Obchodná akadémia
Uchádzači : Deviataci

Hore