Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

Adresa : Veľká okružná 32, 01157 Žilina
Obchodná akadémia v Žiline je moderná stredná škola ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (od septembra 2020 umožňujeme aj duálne vzdelávanie) a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore