Dopravné ihrisko

02.11.2021 17:52
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

V septembri sme privítali v ZŠ Školská deti a ich pani učiteľky z MŠ Severka. Stretnutie sa uskutočnilo na našom dopravnom ihrisku pred budovou školy. Cieľom bolo prežiť príjemné dopoludnie, ale aj zistiť, do akej miery aj tí najmenší poznajú základné dopravné značky a vedia sa pohybovať po ceste hlavne ako chodci. Detičky mali za úlohu rozdeliť dopravné značky podľa geometrického tvaru: zdvihnutý prst – trojuholníkové, výstražné a krížik – kruhové, zákazové . Dozvedeli sa tiež desatoro pre chodcov – čo by sa mali naučiť a používať v praxi. Pretože bolo dosť chladné počasie, detičky sa rozhýbali v rytme hudby a zatancovali si s p. riaditeľkou Mgr. R. Gieciovou. Potom nasledovala praktická časť: najskôr ako chodci prechádzali cez cestu po priechode, a potom cez križovatku riadenú semaforom. Po prejdení celého dopravného ihriska a zoznámení sa s dopravnými značkami som deti rozdelila do dvoch skupín. Prvá skupina si zajazdila na kolobežkách, pričom som sledovala dodržiavanie pravidiel a rešpektovanie dopravných značiek. Druhá skupina mala za úlohu zložiť puzzle – dopravnú značku. Potom sa skupinky vystriedali. Za aktivitu a splnenie všetkých úloh boli deti odmenené pamätným diplomom, dopravnou záložkou a sladkosťou. Na záver sa zohriali teplým čajom a pomaškrtili si na keksíkoch. Rozlúčili sme sa a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

A. Hlavačková