D) Škola v prírode

22.03.2020 20:09
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

My žiaci 3. a 4.ročníka sme sa na začiatku školského roku dozvedeli skvelú novinku – pôjdeme do školy v prírode. A tak sme sa 23. 9 – 27. 9. 2019 zúčastnili školy v prírode v Krpáčove pri Brezne. Všetci sme sa nesmierne tešili, keď nám pred školou zastavil autobus a radostne sme doň nastúpili. Rozlúčili sme sa s rodičmi a celý natešení sme vyrazili smer Krpáčovo. Učarovala nám nádherná príroda a prostredie, v ktorom sme sa celý týždeň učili. Bolo pre nás pripravené výborné ubytovanie a strava. Každý deň sme mali od pani učiteliek a od pánov animátorov pripravený skvelý program a o zábavu sme mali postarané. V rámci školy v prírode sme taktiež išli na výlet. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu, previezli sme sa Čiernohronskou železničkou, kúpili sme si niečo malé na pamiatku a spokojne sme sa vrátili na hotel, kde sme boli ubytovaní. V posledný večer si pre nás pani učiteľky a páni animátori pripravili zábavný program, ktorého súčasťou bola diskotéka. Vytancovali sme sa a spokojní sme išli spať. V posledný deň sme sa už samozrejme tešili domov, ale bolo nám zároveň trošku smutno. Museli sme odísť z toho nádherného miesta, kde sme zažili toľko krásnych vecí. Doteraz radi spomíname na zážitky, ktoré sme tam zažili, a radi spomíname na našu parádnu školu v prírode v Krpáčove.

                                                                                                                                                                                                                               (V.M.)

Fotogaléria k článku