Medzinárodný deň žien

08.04.2019 14:17
Šport

Autor : Tomáš Kováčik, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na časopis

Medzinárodný deň žien (MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

Vie súčasná generácia čo je MDŽ a kedy sa oslavuje? Spýtali sme sa našich najstarších žiakov.


Kamil Ronec, 9. B

Neviem, kedy to je, ale svojej
mame som zagratuloval.

Lívia Vargová, 9. C

MDŽ je 8. marca. Oslavujeme ho tak,
že si s mamou vymeníme sladkosti.
Marek Klamár, 9. C

Neviem, kedy sa oslavuje,
ale vždy mame kúpim čokoládu.

Daniel Sporina, 9. B

MDŽ býva 8. marca. Mame pravidelne
zagratulujem a pomôžem jej s prácou.

Tomáš Kmotorka, 6. A