Voda pre všetkých

08.04.2019 14:46
Zo školy

Autor : Tomáš Kováčik, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na časopis

22. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň vody. Táto číra tekutina, bez ktorej život na Zemi nemôže existovať, nám nie je ľahostajná ani na Tribečskej. Preto sme sa aj my zapojili do aktivít pripomínajúcich jej dôležitosť. Žiaci našej školy, inšpirovaní svojimi triednymi učiteľmi, si vyzdobili dvere tried na tému Voda. Ich tvorbu si ešte stále môžete pozrieť počas prechádzky chodbami školy.

Tereza Adamkovičová z 5. B nám prezradila, čo predchádzalo tomu, aby súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere, trieda 5. B vyhrala.

Kto prišiel s nápadom a aký bol prvotný nápad?

Našej pani učiteľke triednej napadlo, že témou by mohla byť Voda pre všetkých. Na dvere vymyslela krhlu, v ktorej boli svetielka, tie mali pripomínať vodu.

Kto sa podieľal na výrobe bohatej výzdoby pozostávajúcej z kresieb multikultúrnych ľudí?

Postavy ľudí z rôznych miest na svete sme vyrábali celá trieda okrem chýbajúcih. Vyrobili sme postavy Španielky, Mexičana, Filipínky, Francúza, Eskimákov a iné. Mne sa všetky páčia, hoci každá je iná.

Prečo je podľa teba potrebné pripomínať si Deň vody?

Vodu uctievame, pretože bez nej by nebol život. Som rada, že sme vyhrali túto súťaž.

Samuel Seleš, 5. B