Asociácia športu pre všetkých SR udelila ocenenie nášmu učiteľovi

08.04.2019 14:46
Šport

Autor : Tomáš Kováčik, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na časopis

29. januára 2019 bol ocenený dlhoročný učiteľ telesnej výchovy tejto školy PaedDr. Ladislav Vozár. Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky mu udelila Cenu asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky za rok 2017. Pri tejto významnej životnej príležitosti sme sa rozhodli osloviť ho a položili sme mu pár otázok.


Kde a čo ste študovali? Aké sú vaše spomienky na študentské časy?

Po skončení ZŠ som študoval na Gymnáziu Topoľčany. VŠ som študovl na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre učiteľskú aprobáciu telesná výchova a pedagogika.

Kde ste sa narodili? V akom prostredí ste vyrastali?

Narodil som sa v Nitre. Vyrastal som v dedinskom prostredí. Na život v meste by som si ťažko zvykol.

Bola telesná výchova vždy vás obľúbený predmet?

Áno, od mládežníckych rokov som aktívne športoval, zapájal sa do  športových súťaží, takže telesná výchova bola môj obľúbený predmet.

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom? Prečo ste si vybrali práve telesnú výchovu?

Telesnú výchovu som sa rozhodol študovať preto, lebo som mal kladný vzťah k jednotlivým športom a práca s deťmi ma baví.

Ako oslavujete Veľkú noc?

Veľkú noc oslavujem klasicky - návštevou rodiny aj polievaním.

Aký šport máte najradšej?

Ako učiteľ telesnej výchovy som sa musel zoznámiť a absolovať takmer všetky športy, no asi najviam ma baví futbal.

Ako dlho učíte v našej škole? Akými zmenami az ten čas prešla?

V našej škole som 23 rokov. Za tento čas prešla niekoľkými zmenami. Spomeniem zateplenie budov, vybudovanie učební, telocvične, vybudovanie športového areálu. Asi niet školy  v okrese a v Nitrianskom kraji, ktorá by mala lepšie podmienky na prácu učiteľa za čo patrí vedeniu školy veľké ďakujem.

Stretávate sa so svojimi bývalými žiakmi?

So svojími bývalými žiakmi sa často stretávam.Chodia sa pochváliť so svojimi výsledkami. Naposledy sme mali stretávku v decembri 2018.

Ako byť úspešný pedagóg ako vy? Máte nejaký návod?

Návod ako byť úspešný pedagóg je jednoduchý. Byť na seba prísny, primerane prísny aj tolerantný na žiakov, pracovať v kolektíve učiteľov, ktorí ťahajú za jeden špagát, dobré vedenie školy a vaša práca vás musí baviť.

Aký je to pocit byť za svoju dlhoročnú prácu učiteľa ocenený?

Pracujem v školských zložkách viac ako 46 rokov. Z toho polovicu som pracoval na strednej škole v Nitre. Taktiež aj tu som bol dvakrát ocenený. V našej škole ma vybrali trikrát na ocenenie. Ocenenie si veľmi vážim, je to príjemný pocit, ale ako som už spomenul, je za tým spolupráca s kolegami a vedením školy.


Tereza Strejčková, Tadeáš Bujna, Sára Košťálová, 6. C