„Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného“

09.06.2019 21:12
Zo školy

Autor : Laura Jesenská, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod


Citát,ktorý je, podľa mňa, presným obrazom dnešnej doby. Myslím si, že je to najmä následkom využívania sociálnych sietí, ktoré nám, aj keď si to nepriznáme, občas riadia život. Väčšina mladých ľudí dáva na sociálne siete všetko, celý svoj život. Bežné však je, že skôr, ako napíšu niečo o sebe, začnú riešiť životy ostatných. Pozrieť si všetky príspevky kamarátov skôr, ako sa naraňajkovať, je dnes úplne normálne. S dnešnou dobou súvisí aj robenie vecí, ktoré by sme inak nerobili. Alebo prispôsobenie správania sa ostatným, len aby sme „išli s dobou“. Tým pomaly strácame život, ktorý by sme chceli, len kvôli tomu, že sa bojíme.Čo naň povedia ostatní?Čo ako sa niekomu náš život nemusel páčiť? Viem, že sa to ľahšie hovorí, ako robí, ale každý by mal žiť svoj život podľa seba. Robiť veci, ktoré má rád, aj keď možno nebudú vyzerať dobre na sociálnych sieťach. Každý by sa mal správať tak, aby so sebou bol spokojný najskôr on a až potom všetci ostatní. Občas treba prestať riešiť, čo si myslia a ako žijú ostatní. Treba sa sústrediť len na svoj život, ktorý rýchlo uteká. Pretože, čo ak budeme žiť život podľa pravidiel niekoho iného a neostane nám dostatok času na to žiť svoj život podľa seba?