Deň Zeme na ZŠ Duklianska

26.04.2024 08:08
Zo školy

Autor : Tatiana Vrábelová, ZŠ Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Deň Zeme

Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, ktorý každoročne oslavujeme 22. apríla sa na našej škole uskutočnila akcia Deň Zeme. Program tohto významného dňa bol naozaj pestrý. Žiaci školského parlamentu mali za úlohu venovať sa deťom prvého stupňa. Oboznamovali ich ako a prečo treba pomáhať našej Zemi. Žiaci absolvovali program plný hier, pracovných listov, hádaniek, kvízov a rôzne ďalšie zaujímavosti a aktivity. S deťmi sme sa rozprávali aj o tom, ako oni vnímajú Zem a ako jej pomáhajú alebo ako jej ešte môžu pomôcť. So žiakmi sme sa zaoberali napr. témou recyklácie a triedenia odpadu, šetrenia vodou a elektrickou energiou a inými. 2. stupeň mal taktiež svoj program, v ktorom žiaci pomáhali Zemi. 5.-8. ročník bol zbierať odpad v areáli školy a jeho okolí a naši deviataci sadili stromčeky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Stela Žaťková