Návšteva zamestnávateľov

09.02.2024 09:04
Zo školy

Autor : Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Späť na úvod

Návšteva zástupcov zamestnávateľov je len jedným z mnohých spôsobov, ako posilniť väzby medzi školou a praxou. Tieto interakcie umožňujú študentom získať užitočné informácie o očakávaniach zamestnávateľov, trendy v priemysle a potrebných zručnostiach. Zároveň pomáhajú zamestnávateľom identifikovať talentovaných jednotlivcov, ktorí by sa mohli stať budúcimi zamestnancami ich firiem.