Súťaž - ekoplagát

03.06.2019 17:25
Zo školy

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

V rámci environmentálnej výchovy bola vyhlásená súťaž o najkrajší EKOPLAGÁT. Téma pre vypracovanie prác znela: „Znečistenie životného prostredia plastmi“. Plagát mohol byť kreslený, maľovaný alebo v podobe koláže rôzneho formátu. Do súťaže sa zapojili žiačky našej školy, ktoré majú tvorivého ducha a kladný vzťah ku kresleniu.

Umiestnenie:

  • 1.MIESTO Lívia Kovešdiová 3.C
  • 1.MIESTO Viktória Bujňaková 3.B