Úvodník

03.06.2019 21:28
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Milí čitatelia!

Držíte v rukách druhé tohtoročné vydanie školského časopisu „Pod lavicou“.

Pomalým, ale veľmi horúcim krokom sa k nám blíži obľúbené leto a s ním vytúžené dvojmesačné prázdniny spojené s oddychom a dovolenkami.

Nedočkavo počítate dni, ktoré Vám zostávajú do konca školského roka.

Skôr, ako sa tak stane, skúsme si prostredníctvom nášho školského časopisu zaspomínať...

Vrátiť sa k pekným chvíľam, ktoré sme prežili so svojimi spolužiakmi, kamarátmi i učiteľmi počas školského roka, zrekapitulovať, čo nové sme sa dozvedeli alebo čo zaujímavé videli...

Taktiež je čas priznať si to, čo sme zanedbali alebo nestihli, aby sme to v čase prázdnin mohli prípadne dobehnúť (napríklad povedať svojim blízkym, ako veľmi nám na nich záleží).

Najviac si asi v týchto dňoch plynutie času uvedomujú naši deviataci, pretože im odmeriava posledné hodiny, minúty a sekundy ich života v našej škole.

Náš časopis, Vám aj im, rád pomôže oživiť spomienky na prežité chvíle alebo spríjemniť pár daždivých popoludní, ktoré strávite pri jeho čítaní.

Veríme, že sa vám naša ponuka článkov bude páčiť a už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami v budúcom školskom roku.

Hlavne na vaše zážitky, ktoré stvárnite do kresieb a básničiek a ponúknete nám ich do septembrového čísla.

V mene všetkých redaktorov Vám prajeme slnečné a zmrzlinové letné prázdniny.