Zápis prváčikov

29.04.2019 14:32
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Tak ako každý rok, tak aj tento sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Stalo sa tak 5. - 6. apríla na zápise do 1. ročníka. Tento deň bol pre deti a ich rodičov určite jeden z najdôležitejších dní v živote.


Pri vstupe do školy ich privítalo vedenie našej školy pani riaditeľka PaedDr. Mária Blanárová a pani zástupkyne Mgr. Janka Mikovčáková a Mgr. Danka Tomčová. Budúcich prváčikov po celý čas sprevádzali a plne sa im venovali naši žiaci deviateho ročníka. Zápis prebiehal v troch triedach resp. pozostával z 3 častí. V prvej triede prebiehal zápis žiačikov rodičmi, čo je asi najdôležitejšou súčasťou zápisu. Deti tu získali svoju prvú žiacku knižku, do ktorej dostávali motivačné pečiatky. Medzitým, ako rodičia vypĺňali tlačivá, naši deviataci odprevadili detičky do triedy, kde prebiehali krátke aktivity s našimi milými pani učiteľkami I. stupňa. Vzápätí sa deti presúvali do ďalšej triedy tzv. ,,Herne", ktorá fungovala pod vedením pani učiteľky Onderovej.


Detičky boli veľmi šikovné a bez najmenších problémov sa zapájali do každej aktivity. Každý z nich si odniesol nielen krásne darčeky, ale verím, že aj veľa nových zážitkov.