Anketa : Aké školské predmety nás najviac bavia?

07.05.2019 21:00
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Našich žiakov z novinárskeho krúžku sme sa pýtali, aké predmety ich v škole najviac oslovili.

Tu sú odpovede :

 Karolína Janíková (8. ročník) : Zakaždým mám rada iný predmet, lebo vždy zaujme iná téma. Najčastejšie je to literatúra, výtvarná výchova a etika.

Kiara Žáčková (8. ročník):  Baví ma informatika a výtvarná výchova a etika, telesná výchova. Občas slovenčina, ak rozumiem preberanému učivu.

Vanesa (9. ročník) : Mňa baví najviac telesná výchova a biológia, preto by som v tom ďalej chcela pokračovať na strednej škole - vybrala som si športové gymnázium alebo strednú zdravotnú školu.

Filip Greguš (7. A) : Bavia ma skôr technické predmety, matematika, geografia, fyzika, chémia, informatika. Slovenčina nepatrí k mojim obľúbeným predmetom.

Andrej Vaško (9. ročník): Môj najobľúbenejší predmet je matematika.

pripravil žiaci z novinárskeho krúžku