Hrdina mesiaca

21.01.2020 15:08
Zo školy

Autor : Lea Pásztorová, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

Hrdina mesiaca

Na našej škole je už tradíciou vždy čítať milé príbehy v malej brožúrke známej z projektu Detský čin roka. Každý príbeh v 6 kategóriách vypovedá o väčších či menších hrdinstvách detí. Keď pozorujeme naše okolie, zisťujeme, že takýchto hrdinov nie je málo. Je ich zopár aj na škole, kde chodím - Rozmarínke.                                   

       Každý mesiac máme na našej škole zasadnutie Žiackeho parlamentu. Práve tam rozhodujeme o tom, kto z našej školy sa stane naším hrdinom. Každý, kto má návrh, prednesie ho a nakoniec si jeden z nápadov vyberieme.

V mesiaci január sa stal hrdinom mesiaca Daniel Lovász z triedy: 5.A.

Čo spravil?

Daniel je veľmi nápomocný, pomáha učiteľom ako len vie.