TEZB - odbor budúcnosti

01.02.2023 10:59
Zo školy

Autor : Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Späť na úvod

Budúci odborníci v profesiách zaoberajúcich sa realizáciou, udržiavaním a opravou ústredného vykurovania a plynovodov, vodovodných a kanalizačných inštalácií, v diagnostike a odstránení chýb na energetickom zariadení a uvádzaní energetických zariadení do prevádzky.Naši šikovní TEZB-čkári
Naši šikovní TEZB-čkári