,,Čítajme si - 2019“

01.07.2019 23:07
Zo školy

Autor : Lívia Nistorová, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Späť na úvod

30. 5. 2019 sme sa zapojili do detského čitateľského maratónu, ktorý už niekoľko rokov vyhlasuje Linka detskej istoty. Maratón v čítaní trval od 9.00 do 15.00. Cieľom maratónu bolo zapojiť čo najviac žiakov do čítania, ktoré rozvíja fantáziu, obohacuje slovnú zásobu, motivuje k návšteve školskej knižnice a čítaniu. Maratón odštartovali žiaci 2. A. Postupne každý žiak našej školy prečítal jednu stranu z určenej knihy, zapísal sa do prezenčnej listiny a na Diplom ,,Čítajme si - 2019“. Mnohí žiaci sa veľmi snažili a čítali najlepšie, ako vedeli. Svedkom rekordu bola Mgr. J. Čeklovská. Žiakom sa čitateľský maratón páčil, odchádzali nadšení, že sa zapojili do celoslovenského maratónu. V tomto školskom roku 2018/2019 sa do maratónu ,, Čítajme si - 2019“ zapojilo 114 žiakov našej základnej školy. V minulom školskom roku 2017/2018 sa do maratónu zapojilo 103 žiakov. Teší ma, že naši žiaci sú súčasťou celoslovenského rekordu v čítaní. Verím, že každá prečítaná kniha bude pre žiakov novým začiatkom, ako tráviť voľný čas. ,,Nech sú knihy pre našich mladých čitateľov najlepším priateľom, najmúdrejším poradcom, najtrpezlivejším učiteľom.“ Mgr. Volčková