Voda

01.07.2019 23:04
Zo školy

Autor : Lívia Nistorová, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Späť na úvod

Voda, ach, tá magická látka!

Nás všetkých milujúca matka.

Molekula kyslíka a vodíka

bez nej život zaniká.


Bola raz jedna kvapka,

oči mala ako žabka.

Raz sníval sa jej sen.

Život zachrániť chcem!


A tak malá kvapka,

rozhodla sa skratka,

že do pustých miest,

vodu vpustí tiež.


Živočíchom vodu dala,

rastlinkám zaspievala,

o ľudí sa postarala,

úsmev všetkým darovala.


Všetko je to naša vina,

že sa voda rýchlo míňa.

Musíme si rozmyslieť,

či vodu ochránime tiež.


Na mori pláva veľa lodí,

hviezdička sa nebom brodí

a odvážna kvapka malá

veľkú silu svetu dala,

lebo krajšieho vôkol niet.

žiaci 8.ročníka