Dramatizácia rozprávok

23.06.2019 13:14
Zo školy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Juraja Turza, Turzovka

Späť na úvod

Žiaci 5. B zažili netradičnú hodinu, počas ktorej prezentovali dramatizáciu ľudových rozprávok, ale aj vlastnú rozprávkovú tvorbu či paródiu na známe rozprávkové príbehy. Deti prekvapili nielen interpretáciou, ale aj tvorbou kulís, reklamných plagátov, pozvánok i vizitiek. Tak si v praxi vyskúšali prácu režiséra, scenáristu, kulisára, herca či bábkoherca a učili sa, ale zážitkovo. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok!