Projekt SadOVO

19.06.2019 20:44
Zo školy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Juraja Turza, Turzovka

Späť na úvod

      Dňa 6. - 7. júna 2019 odštartoval v Trenčíne dvojdňový kurz projektu SadOVO. Cieľom tohto projektu, do ktorého je aj naša škola zapojená, je záchrana a pestovanie starých odrôd ovocných stromov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Členmi tímu našej školy sú žiačky Alica Husárová a Radoslava Hrušková z 5.A triedy. Žiačky sa spolu s koordinátorom zúčastnili ovocinárskej exkurzie v Bielych Karpatoch. Navštívili centrum Veronica v Hoštetíne. Lektori združenia Živica si pre žiakov a učiteľov pripravili výučbový program v miestnom sade. Druhý deň sme strávili v extenzívnom ovocnom sade Španie, ako aj v ovocnej škôlke v Bošáci. Výklad bol pútavý, spojený s aktivitami priamo v záhrade. Už teraz sa tešíme na návštevu lektorov, ktorí k nám zavítajú 25. júna 2019 a priamo v teréne nám ukážu, čo je potrebné pripraviť pred výsadbou ovocných stromov v areáli našej základnej školy.