ROVESNÍCKE UČENIE

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

V rámci rozvoja medzipredmetových vzťahov, popularizácie prírodovedných predmetov (najmä CHE a FYZ) a tzv. rovesníckeho učenia sa žiaci celej školy zapojili do zaujímavého projektu. Ôsmaci si v rámci 4 stanovíšť pripravili pre spolužiakov ,,nevídané ''divadlo, ktoré bolo príjemným spestrením ich hodín. Dokázali tak, že odovzdávanie vedomosti vo vzťahu starší - mladším má i na našej škole budúcnosť. Všetkým zúčastneným patrí poklona a vďaka.