DofE kvalifikačná expedícia

27.06.2024 15:55
Príroda a turistika

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Po desaťmesačnom boji so sebou samým, prekonávaní svojich hraníc, pracovaní na sebarozvoji a mnohých krásnych projektoch sa vybrali DofE členovia na expedíciu do lesa v okolí Košíc. Expedícia je vyvrcholením ich účasti na programe v škole. Po pešom presune strávili v ťažkých podmienkach divokej prírody, bez civilizácie, bez signálu noc v stanoch na Kráľovej studni, kde plnili svoje úlohy (stavanie táboriska, rozkladanie ohňa a príprava teplého jedla, 1. pomoc, orientácia v priestore, súdržnosť...).

Bolo to 10 mesiacov naplnených neskutočnými zážitkami a lekciami do života. Títo žiaci boli inšpiráciou aj pre svoje okolie, prispeli svojou prácou ku zlepšovaniu svojho okolia, pomáhali ľuďom a zvieratám. Veríme, že tak ako predošlé ročníky DofE aj títo mladí ľudia si odnášajú mnoho zručností, ako byť človekom medzi ľuďmi.

Sme hrdí, že ste to zvládli v tom najťažšom ročníku. Ale to vás urobilo silnejšími a ste pripravení do ďalších životných etáp. Prajeme všetkým deviatakom na tej ceste všetko dobré.

Fotogaléria k článku