Majáles

24.06.2024 16:23
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V máji 2024 sa konal druhý ročník školského Majálesu. V úvode pripravili naši žiaci kultúrny program. Vanessa Sopková zo VI.C spolu s tanečným partnerom Richardom zatancovali waltz a sambu. Žiačky Daniela Jacková zo VII.A, Michaela Pavelová a Zuzana Vitkovičová zo VII.C spolu so svojou tanečnou skupinou sa predstavili tancom. Po úvodnom privítaní pani riaditeľkou sa slávnostne otvoril druhý ročník tejto úžasnej akcie, ktorá, veríme, sa stane tradíciou na škole. Žiaci mali možnosť zatancovať si, ale si aj zasúťažiť či získať krásne ceny z tomboly od sponzorov. Vyhlásený a ocenený bol aj najlepší tanečník a tanečníčka a zvolili sme si aj kráľa a kráľovnú plesu. Ďakujeme každému, kto sa pričinil na zorganizovaní a priebehu Majálesu.

Fotogaléria k článku